Algemene voorwaarden S!NC

Algemene voorwaarden S!NC

-Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren.

-Inschrijving geldt voor een cursusjaar van ca. aug/sept. t/m ca. juli en geldt alleen voor wekelijkse en 2-wekelijkse leerlingen.

-Lestijd/dag in overleg.

-Je kunt elk moment van het cursusjaar instromen.

-S!NC gaat uit van ongeveer 38 of 19 lessen (1 x per 2 weken) per cursusjaar.

-Betaling vindt plaats in 1 keer of (per maand) m.u.v. les op afspraak, S!NC Vocals.

– Je ontvangt de factuur van S!NC aan ongeveer het eind van de maand per mail.

– Lessen op afspraak dienen contant te worden betaald.

-Wanneer je het lesgeld aan het begin van het cursusjaar in één keer voldoet,
krijg je 10% korting. Dit geldt alleen bij individueel 30 min per week of individueel 60 min. per 2 weken.

-Lessen worden niet inghaald aangezien alleen de gevolgde lessen in rekening worden gebracht. Les kan worden afgezegd minimaal 24 uur van tevoren.
-Als ik ziek/afwezig ben, zal de les in overleg op een ander(e) tijdstip/dag worden ingehaald. Bij langdurige afwezigheid zal er een vervanger worden geregeld.

-Een les duurt 30/60 minuten (m.u.v.S!NC Vocals of S!NC-workshop)

-Tijdens schoolvakanties regio zuid wordt er in principe geen lesgegeven behalve lessen op afspraak.

-Lessen vinden plaats in de S!NC-Toko, Hooijdonkseweg 1, 4823 ZD in Breda, tenzij anders afgesproken.