Algemene voorwaarden S!NC

-Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren

-Lestijd/dag in overleg aan het begin van het curusjaar

-Je kunt elk moment van het cursusjaar instromen en betaalt het lesgeld naar rato.

-S!NC staat garant voor 38 of 19 lessen per cursusjaar

-Betaling vindt plaats in 12 termijnen of(per maand, een heel kalenderjaar)of in één keer

-Wanneer je het lesgeld aan het begin van het cursusjaar in één keer voldoet, krijg je 10% korting

-Je mag maximaal 2 lessen inhalen op een ander(e) tijdstip/dag mits de afmelding 24 uur van tevoren heeft plaatsgevonden. Meerdere gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van lesgeld.

-Tussentijdse uitschrijving  is uiteraard mogelijk in geval van langdurige ziekte of verhuizing.

-In geval van overlijden van de leerling vervalt per direct de betalingsverplichting van de resterende lessen van dat cursusjaar

-Een reguliere les duurt 30 of 60 minuten

-Een S!NC-kaart geeft recht op 10 lessen (op afspraak) van 30 minuten of 10 lessen (op afspraak)  van 60 minuten

-Tijdens schoolvakanties regio zuid wordt er in principe geen lesgegeven behalve op afspraak (S!NC-kaart) en inhaallessen.